A_Hazzart
Yeni istifadəçi

Davam edən İşlər

heç kim

İş elanları

1

Ləğv Edilmiş Sorğular

heç kim

Tamamlanmış İşlər

heç kim

Davam edən sorğular

heç kim

Göndərilən sorğular

heç kim

Ləğv edilmiş İşlər

heç kim

Tamamlanmış Sorğular

heç kim

A_Hazzart'ın İşləri

Mən sizin Virtual köməkçiniz / Layihə köməkçiniz olacağam
PDF sənədlərinizi Word Proofread-a çevirəcəyəm və sənədlərinizi redaktə edəcəm Planlaşdırma Müştərilərə Dəstək İnzibati Dəstək PowerPoint materialının hazırlanması və təlim sessiyasının çatdırılması
sabit dərəcəsi
$ 7.00

A_Hazzart'ın rəyləri

Bu istifadəçinin rəyi yoxdur.